do-better-than-yesterday-motivational-minute-18

Do Better Than Yesterday...

896 Trình độ :
try-something-new-motivational-minute-17

Try Something New - Motiv...

940 Trình độ :
be-a-miracle-motivational-minute-16

Be a Miracle - Motivation...

774 Trình độ :
generation-to-change-the-world-motivational-minute-15

Generation to Change the...

701 Trình độ :
value-of-all-motivational-minute-14

Value of All - Motivation...

795 Trình độ :
faithfulness-motivational-minute-13

Faithfulness - Motivation...

783 Trình độ :
the-vow-motivational-minute-12

The Vow - Motivational Mi...

807 Trình độ :
sometimes-you-have-to-roll-the-dice-motivational-minute-11

Sometimes You Have to Rol...

769 Trình độ :
lies-or-truths-in-our-hearts-motivational-minute-10

Lies or Truths in Our Hea...

799 Trình độ :
its-ok-to-ask-for-help-motivational-minute-9

Its OK to Ask for Help -...

799 Trình độ :
apologizing-motivational-minute-8

Apologizing - Motivationa...

869 Trình độ :
if-today-was-your-last-day-motivational-minute-7

If Today Was Your Last Da...

1251 Trình độ :
team-work-and-building-motivational-minute-6

Team Work and Building -...

854 Trình độ :
greed-motivational-minute-5

Greed - Motivational Minu...

840 Trình độ :
humility-motivational-minute-4

Humility - Motivational M...

948 Trình độ :
youre-beautiful-motivational-minute-3

You're Beautiful - Motiva...

1085 Trình độ :
integrity-motivational-minute-2

Integrity - Motivational...

838 Trình độ :
believe-in-yourself-motivational-minute-1

Believe in Yourself - Mot...

1287 Trình độ :
why-do-we-fall-tai-sao-chung-ta-guc-nga

Why Do We Fall

Tại sao chúng ta gục ngã
1280 Trình độ :
vision-vien-tuong

Vision

Viễn tưởng
861 Trình độ :
unstoppable

Unstoppable

Unstoppable - Motivational&nbs...
870 Trình độ :
unbroken-khong-the-khuat-phuc

Unbroken

Không thể khuất phục
2949 Trình độ :
revival-su-phan-khoi

Revival

Sự phấn khỏi
1006 Trình độ :
idea-y-tuong

Idea

Ý tưởng
948 Trình độ :
hero-anh-hung

Hero

Anh hùng
790 Trình độ :
dream-giac-mo

Dream

Giấc mơ
1394 Trình độ :
destiny-van-menh

Destiny

Vận mệnh
1121 Trình độ :
desire-khao-khat

Desire

Khao khát
890 Trình độ :
born-in-darkness-sinh-ra-trong-bong-toi

Born In Darkness

Sinh ra trong bóng tối
777 Trình độ :
awakening-thuc-tinh

Awakening

Thức tỉnh
974 Trình độ :