Số người học : 860

Đang Phát ...


Organizing Time - Sắp xếp thời gian

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả có thể giúp giảm bớt một số căng thẳng khi cố gắng hoàn thành mọi việc và đồng thời cũng giúp hoàn thành mục tiêu trong khung thời gian đã đề ra. Chúng ta hãy xem xét một số cách khác nhau dưới đây để giúp quản lý thời gian một cách khôn ngoan.

Organizing Time - Sắp xếp thời gian

Như đã nói ở trên, việc quản lý thời gian của bạn có thể là một công cụ quan trọng trong việc thực hiện công việc trong một khung thời gian nhất định cũng như giảm bớt một số sức ép. Dưới đây là một số cách giúp bạn quản lý thời gian một cách khôn ngoan. Sử dụng một quyển lịch để đánh dấu các cuộc hẹn hoặc các sự kiện đặc biệt sẽ nhắc nhở bạn những việc cần phải thực hiện.

Dưới đây là một số câu hỏi thường được sử dụng về việc sắp xếp thời gian của bạn.

Công cụ tốt nhất để sắp xếp thời gian/các cuộc hẹn là gì?

Tôi có nên lên kế hoạch hằng tháng hoặc hằng tuần?

Tôi có nên mang theo bản kế hoạch?

Daily Planner - Lập kế hoạch hàng ngày

Bản kế hoạch hàng ngày sẽ giúp bạn lên lịch một cách khôn ngoan khi phải đối phó với một cuộc sống bận rộn với một loạt các sự kiện. Sử dụng bản kế hoạch hàng ngày có thể giúp bạn tổ chức các cuộc họp, kế hoạch ăn trưa và những việc khác trong suốt cả ngày.

Dưới đây là một số câu hỏi thường được dùng khi sử dụng một bản kế hoạch hàng ngày.

Làm thế nào để tôi biết sử dụng bản kế hoạch hàng ngày?

Nếu tôi sử dụng bản kế hoạch điện tử, tôi có nên thiết lập tính năng nhắc nhở?

Sẽ ra sao nếu tôi có nhiều thứ để làm hơn là thời gian để làm những thứ đó?

Sẽ như thế nào nếu tôi cần hủy bỏ một cái gì đó?

Vậy nếu tôi cần phải thực hiện một cuộc hẹn?

Nếu tôi có một người nào đó lên kế hoạch cho tôi, liệu tôi có nên giữ bản kế hoạch của mình?

Lập kế hoạch hàng tháng/hàng năm

Một kế hoạch hàng tháng hoặc hàng năm là cơ bản giống như một kế hoạch hàng ngày chỉ khác là nó cho phép lập kế hoạch xa hơn. Cũng như bản kế hoạch hàng ngày, có thể đơn giản như viết lên lịch hoặc sử dụng một thiết bị điện tử để theo dõi, các phương pháp tương tự có thể được áp dụng cho kế hoạch hàng tháng hoặc hàng năm. Quản lý thời gian, ghi nhớ các cuộc hẹn, và giúp luôn chú ý về các sự kiện đặc biệt là tất cả các chức năng của một bản kế hoạch.

Bình luận