Số người học : 601

Đang Phát ...


Bank and Money - Ngân hàng và Tiền

Việc gửi tiền ngân hàng, quản lý và đầu tư tiền đều là những lĩnh vực quan trọng khi nói về việc bạn làm với tiền của bạn. Có rất nhiều quyết định phải được đưa ra từ việc lựa chọn một ngân hàng để đầu tư. Hiểu biết và có khả năng thảo luận các lĩnh vực khác nhau trong tiếng Anh sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đưa ra quyết định về những gì sẽ làm với số tiền bạn kiếm được. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét những cách xử lý khác nhau trong quá trình đưa ra quyết định.

Where to Bank - Nơi để gửi tiền ngân hàng

Việc quyết định nơi để gửi tiền/mở một tài khoản ngân hàng có thể dễ dàng như việc sử dụng một liên hiệp tín dụng liên quan đến công việc của bạn để so sánh các ngân hàng khác nhau và những ưu đãi họ cung cấp cho khách hàng. Bạn cũng có thể hỏi lời khuyên từ gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Dưới đây là một số câu hỏi thường được sử dụng khi thảo luận về các ngân hàng cần xem xét.

Điều quan trọng là họ cung cấp internet banking và telephone banking không?

Vị trí và khả năng tiếp cận quan trọng như thế nào?

Bạn sẽ cần một hộp ký thác an toàn (két an toàn của ngân hàng) phải không?

Việc kiểm tra miễn phí có quan trọng với bạn không?

Việc rút tiền miễn phí từ máy ATM có quan trọng không?

Danh tiếng của ngân hàng có quan trọng với bạn không?

Nếu bạn được hỏi bất kỳ câu hỏi nào, đây là cách mà bạn có thể trả lời.

Vâng, internet banking và telephone banking rất quan trọng. Tôi làm việc tới muộn và khó có một thời gian đi trong giờ làm việc bình thường của họ.

Không hẳn, tôi không cảm thấy yên tâm khi thực hiện các giao dịch tiền trên internet.

Địa điểm thực sự quan trọng. Tôi muốn đến ngân hàng một cách thường xuyên.

Vị trí không quan trọng vì hầu hết tôi sử dụng ngân hàng trực tuyến của tôi.

Tôi sẽ không cần một két an toàn.

Tôi có một số vật có giá trị mà tôi cảm thấy không yên tâm khi để tại nhà, nên nếu có, tôi sẽ cần một két an toàn.

Tất nhiên việc kiểm tra miễn phí là quan trọng. Tôi không muốn bị tính phí cho các kiểm tra thông tin.

Việc kiểm tra miễn phí không thực sự quan trọng, tôi thực sự không kiểm tra thông tin.

Miễn phí rút tiền là rất quan trọng. Tôi toàn sử dụng máy ATM.

Tôi không thích sử dụng thẻ ATM vì vậy nó không quan trọng với tôi."

Danh tiếng của ngân hàng quan trọng với tôi. Tôi muốn cảm thấy yên tâm với nơi mình gửi tiền.

Tôi nghĩ rằng tất cả các ngân hàng đều như nhau. Nó không quan trọng với tôi.

Managing Your Money - Việc quản lý tiền của bạn

Việc quản lý tiền bạc của bạn là một yếu tố quan trọng trong việc tạo một khoản tiết kiệm và đảm bảo rằng tiền của bạn được hạch toán và chi tiêu một cách khôn ngoan.

Tôi nên thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản của tôi như thế nào?

Khi tiền rút tiền, tôi có nên viết lại nó không?

Tôi có nên đưa ra ngân quỹ không?

Tôi nên thanh toán hóa đơn trực tuyến hay gửi thanh toán qua bưu điện?

Tôi có nên có một khoản tiền trực tiếp từ công việc của tôi không?

Nếu tôi nhận thấy điều gì bất thường trong báo cáo ngân hàng của tôi thì sao?

Những câu hỏi này có thể được hỏi một cách cá nhân và có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh và nhu cầu của bạn.

Investing - Việc đầu tư

Việc đầu tư là dùng tiền hoặc vốn để tạo ra lợi nhuận. Có rất nhiều cách để đầu tư và sử dụng tiền của bạn. Vì có những rủi ro liên quan đến đầu tư, nên hãy chuẩn bị kiến ​​thức cho mình và có thể tìm những lời khuyên từ một người chuyên nghiệp.

Dưới đây là một số câu hỏi có thể đưa ra khi nói về đầu tư.

Bạn có thể cho tôi biết về trái phiếu không?

Bạn có thể cho tôi biết thêm thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán không?

Bạn có thể cho tôi thông tin về quỹ tương hỗ không?

Công ty này kinh doanh bao lâu rồi?

Tôi đang đầu tư vào những gì?

Việc đầu tư này rủi ro như thế nào?

Khi nào tôi có thể kiểm tra tiền của tôi?

Có những loại phí nào?

 

Bình luận