Số người học : 627

Đang Phát ...


Grocery Shopping - Mua sắm hàng tạp hóa

Mua sắm đồ tạp hóa mua sắm là một việc thường được thực hiện khi chúng ta cần thay thế hoặc mua những đồ cần thiết xung quanh nhà. Các bước tham gia bao gồm việc tìm ra những gì bạn cần và làm một danh sách, quyết định khi nào và nơi để đi, và sau đó là quá trình thực tế mua sắm tại các cửa hàng tạp hóa. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét từng phần và các câu hỏi / câu trả lời liên quan với nhau.

Preparation - Sự chuẩn bị

Chuẩn bị là thời gian cho việc ra quyết định. Bạn sẽ cần phải quyết định làm một danh sách những thứ cần mua, nơi để lấy phiếu giảm giá và khả năng lập kế hoạch bữa ăn chỉ để tên một vài.

Dưới đây là một số câu hỏi thường được sử dụng khi chuẩn bị đến cửa hàng tạp hóa.

Chúng ta có nên làm một danh sách trước khi chúng ta đi?

Chúng ta có nên kiểm tra các tờ báo dành cho phiếu giảm giá?

Chúng ta có nên lập kế hoạch bữa ăn của chúng ta trong tuần này?

Chúng ta có nên kiểm tra trong tủ lạnh bất cứ thứ gì mà đã hết hạn?

Nếu bạn được yêu cầu bất kỳ câu hỏi nào, đây là cách mà bạn có thể trả lời.

Vâng, tôi nghĩ rằng làm một danh sách sẽ tiết kiệm cho chúng ta ở đó.

Tôi đã làm một danh sách trong tuần này những gì chúng ta cần. Hãy xem xét nếu bất cứ điều gì cần phải được thêm vào.

Tôi sẽ tìm tờ Sunday để tìm phiếu giảm giá.

Được thôi. Họ thường có phiếu giảm giá tại các cửa hàng chúng ta có thể sử dụng.

Tôi nghĩ rằng lên kế hoạch cho bữa ăn sẽ là thông minh. Bằng cách đó, chúng ta biết chính xác những gì chúng ta cần.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải có kế hoạch bữa ăn. Chúng ta chỉ cần thực hiện một danh sách những thứ chúng ta cần và có thể nấu bất cứ gì từ chúng.

Vâng, chúng ta nên kiểm tra ngày tháng trên những gì chúng ta có. Bằng cách đó, nếu bất cứ thứ gì hết hạn chúng ta có thể thay thế nó.

Tôi nghĩ rằng hầu hết những gì chúng ta có đêu ổn. Chúng ta không cần phải kiểm tra ngày hết hạn.

Planning - Lập kế hoạch

Một số trong những quyết định quan trọng trong quá trình lập kế hoạch là đi đâu, khi nào là thời điểm tốt để đi, và ai sẽ là người đi.

Chúng ta có nên đi Costco cho một số thứ lớn hơn mà chúng ta cần?

Chúng ta có nên đi vào một thời gian nhất định để nó không quá đông đúc?

Chúng ta có nên đi đến các siêu thị mới hay siêu thị thường xuyên của chúng ta?

Cả hai chúng ta có nên đi và gửi bọn trẻ hay một người trong chúng ta ở lại nhà với chúng?

Chúng ta có nên lấy túi hàng tạp hóa?

Nếu bạn được yêu cầu bất kỳ câu hỏi nào, đây là cách mà bạn có thể trả lời.

Chúng ta đi Costco một ngày khác, nó sẽ mất nhiều thời gian.

Chắc chắn, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hầu hết những gì chúng ta cần có.

Tôi muốn đi đến các cửa hàng tạp hóa vào ban đêm. Có vẻ là người ít hơn.

Tôi thích đi vào buổi sáng để tôi có thể hoàn thành nó.

Tôi nghĩ chúng ta nên đi cả hai. Chúng ta có thể chọn các loại rau và trái cây, chúng ta cần một siêu thị sạch.

Chúng ta hãy đi đến các cửa hàng tạp hóa thường xuyên. Chúng ta không có thời gian cho cả hai.

Nếu chúng ta đi đến Fred Meyer, những đứa trẻ có thể đi vào các khu vui chơi trẻ em. Bằng cách đó, chúng ta có thể mua sắm mà không có bất kỳ phiền nhiễu.

Có thể là quá nhiều nếu đi cả gia đình. Tôi chỉ có thể đi nếu bạn không phiền ở nhà với những đứa trẻ?

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên lấy túi tái chế. Nó tốt cho trái đất!

Chúng ta chỉ có thể sử dụng những gì họ có ở đó.

At The Grocery - Tại Cửa hàng tạp hóa

Trong khi tại các cửa hàng tạp hóa, bạn có thể được nhân viên yêu cầu một loạt các câu hỏi.

Bạn có cần bất kỳ sự giúp đỡ về tìm kiếm bất cứ điều gì?

Bạn có muốn một mẫu?

Bạn có bất kỳ phiếu giảm giá?

Bạn có thẻ tạp hóa?

Bạn muốn túi giấy hay túi nhựa?

Bạn có muốn bất kỳ sự giúp đỡ ra xe của bạn?

Nếu bạn được yêu cầu bất kỳ câu hỏi nào, đây là cách mà bạn có thể trả lời.

Vâng, bạn có thể vui lòng cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy phần sản phẩm?

Không, cảm ơn, tôi biết nơi để tìm thấy những gì tôi cần.

Những loại mẫu nào bạn có?

Từ các mẫu mà bạn cung cấp cho tôi, nơi nào tôi có thể tìm thấy chúng trong các cửa hàng?

Không, tôi không có bất kỳ phiếu giảm giá nào.

Có, tôi có phiếu giảm giá. Để tôi lấy chúng.

Tôi không có thẻ tạp hóa. Đó là cái gì?

Tôi có thẻ tạp hóa. Nó đây.

Rất nhiều cửa hàng tạp hóa cung cấp một thẻ nhựa mà bạn có thể xuất trình khi kiểm tra giá đặc biệt và tích điểm cho bạn chi tiêu. Những điểm này đôi khi có thể được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi đặc biệt và bán hàng. Bạn thường có thể áp dụng cho một phiếu trong những lúc đăng ký.

Làm phiền cho tôi túi giấy.

Tôi mang túi riêng của tôi để sử dụng. Nó đây.

Không, cảm ơn, tôi không cần bất kỳ sự trợ giúp ra ngày hôm nay.

Vâng, tôi cần giúp đỡ mang những đồ tạp hoá này ra xe của tôi.

Bạn cũng có thể có những câu hỏi khi tại các cửa hàng tạp hóa. Dưới đây là một vài ví dụ về những điều mà bạn có thể hỏi.

Bạn có thể cho tôi biết những thực phẩm đông lạnh Isle là gi?

Bạn có thể giúp tôi lấy nó không?

Bạn có thể cho tôi biết sự khác biệt giữa ...?

Tôi có thể mua một cân cánh gà nướng lò?

Bạn có mẫu này nhiều hơn ở buồng sau không ?

Bình luận