Số người học : 714

Đang Phát ...


Neighbors - Hàng xóm

Hàng xóm là những người sống ở cùng khu với bạn. Bạn có thể sống ở một khu lớn với nhiều hộ gia đình hoặc một khu nhỏ với ít hộ. Hàng xóm thậm chí có thể bao gồm những người sống ở tầng trên hoặc tầng dưới của khu căn hộ bạn ở.

Introductions - Giới thiệu

Dưới đây là một vài câu bạn có thể sử dụng khi gặp một người hàng xóm:

Xin chào, tôi tên là Jack.

Đây là vợ tôi, Suzie.

Tôi sống ở nhà bên cạnh bạn.

Tôi sống ở tầng dưới bạn.

Các câu này là những cách tốt để cho ai đó biết những thông tin đơn giản về bạn.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra khi nói chuyện với một người hàng xóm.

Bạn tên là gì?

Bạn sống trong khu này bao lâu rồi?

Bạn làm công việc gì?

Bạn có con chưa?

Bạn tới từ đâu?

Xin chào, bạn đang làm gì thế?

Bạn có thể được một người hàng xóm hỏi những câu hỏi tương tự. Nếu điều này xảy ra, chỉ cần trả lời họ cách tốt nhất bạn có thể. Những câu hỏi này là cách hay để bắt đầu một cuộc trò chuyện và là cách để tìm hiểu thêm về nhau.

Hanging out with Neighbors - Dạo bộ với hàng xóm

Sau khi gặp những người hàng xóm, bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn với họ. Bạn có thể mời họ đến một bữa tiệc ngoài trời để uống, hoặc thậm chí chỉ cần dạo bộ bên ngoài khu bạn ở. Chỉ cần làm tốt, bạn có thể nói chuyện và đặt câu hỏi. Dành thời gian với nhau để tìm hiểu thêm về nhau và có niềm vui. Các câu hỏi sẽ giúp bạn hiểu về họ tốt hơn và hy vọng bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

Bình luận