Số người học : 555

Đang Phát ...


Family and Friends - Gia đình và Bạn bè

Khi bạn nói chuyện với gia đình và bạn bè thân thiết, bạn thường nói ngôn ngữ mà bạn thấy thoải mái nhất. Vì vậy, bài học này sẽ không tập trung vào những câu bạn sử dụng để nói chuyện với gia đình, nhưng nó sẽ tập trung nhiều hơn vào những câu bạn sử dụng khi nói chuyện với ai đó về gia đình hoặc bạn bè thân thiết của bạn.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra khi nói về gia đình.

Công việc của bố mẹ bạn dạo này thế nào?

Bố mẹ của bạn vẫn khỏe mạnh chứ?

Bạn vẫn sống với bố mẹ của bạn chứ?

Bạn có sống gần những thành viên gia đình không?

Bố mẹ chồng (vợ) của bạn sống ở đâu?

Bạn có gặp gia đình bạn thường xuyên không?

Bạn có bao giờ có cuộc đoàn tụ gia đình chưa?

Bạn có thể trả lời những loại câu hỏi này theo nhiều cách. Dưới đây là một số ví dụ.

Bố mẹ tôi vẫn làm tốt.

Bố của tôi có già đi, nhưng vẫn khỏe mạnh.

Mẹ tôi hay kêu tức ngực. Tôi hy vọng nó không phải vấn đề nghiêm trọng.

Ừ. Tôi sống với bố mẹ tôi. Nó tiết kiệm nhiều chi phí thuê nhà cho tôi.

Chỉ cần thêm một năm nữa cho đến khi tôi tự lập bằng đôi chân của mình được.

Không. Tôi đã chuyển ra ngoài vài năm trước đây. Bây giờ, tôi có căn hộ riêng của mình.

Bố mẹ chồng (vợ) của tôi sống ở Ohio.

Tôi đã lớn lên ở Florida, bố mẹ chồng (vợ) của tôi đang ở đó. Chúng tôi đã chuyển đến California 5 năm trước đây.

Gia đình tôi sống ở cùng khu vực vì vậy tôi thường gặp họ một lần một tháng.

Gia đình tôi sống khá xa, nên tôi chỉ gặp họ vài lần một năm.

Chúng tôi đoàn tụ gia đình 5 năm một lần.

Không, nhưng tôi ước chúng tôi có thể.

Chúng tôi đã từng, nhưng những ngày này mọi người quá bận rộn, vì vậy bây giờ chúng tôi đã không có cuộc đoàn tụ nào.

Talking about Friends - Nói về bạn bè

Có người bạn lâu năm là một chủ đề trò chuyện tuyệt vời. Nhiều câu hỏi liên quan đến việc họ đã là bạn bao lâu rồi.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có đặt ra khi nói về bạn bè.

Các bạn là bạn bè bao lâu rồi?

Các bạn biết nhau bao lâu rồi?

Các bạn đã lớn lên cùng nhau à?

Các bạn đã đi học cùng nhau à?

Các bạn đã gặp nhau như thế nào?

Dưới đây là một số ví dụ bạn có thể sử dụng để trả lời các loại câu hỏi này.

Chúng tôi đã là bạn từ hồi tiểu học.

Tôi nghĩ rằng nó được gần 20 năm rồi.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Bố mẹ chúng tôi sống khá gần nên về cơ bản chúng tôi là hàng xóm.

Chúng tôi đã học cùng trường từ lớp 5

Chúng tôi gặp nhau ở trường trung học và bắt đầu học cùng trường từ lớp 7.

Chúng tôi bắt đầu học cùng nhau tại trường Đại học Washington.

Chúng tôi đã gặp nhau tại nhà thờ khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi trở thành bạn thân từ đó.

Chúng tôi gặp nhau ở trường phổ thông tại lớp tiếng Anh của chúng tôi.

Bình luận