Số người học : 590

Đang Phát ...


Pronouncing the letters M, N, and NG - Cách phát âm chữ M, N và NG

Hướng dẫn: Ba âm này chủ yếu được tạo ra qua đường mũi. Đối với âm M, mím môi lại và tạo âm thanh bằng cách đẩy hơi ra khỏi khoang mũi. Đối với âm N, đặt lưỡi chạm lợi trên và đẩy hơi ra khỏi khoang mũi. Và đối với âm NG, đặt phần dưới của lưỡi chạm vào lợi trên và đẩy hơi ra khỏi khoang mũi.

Ba âm này đều được tạo ra theo cách sử dụng hơi bạn đẩy ra khỏi mũi. Sự khác biệt duy nhất là vị trí môi và miệng. Nếu bạn bịt mũi của bạn và cố gắng tạo ra âm này, nó sẽ không chính xác.

Dưới đây là một số từ và câu để giúp bạn nghe xem chúng được phát âm như thế nào. Nhấp vào bất kỳ từ hoặc câu nào để nghe âm chính xác.

Mary

Số (lượng)

Trống

Mary đã rất buồn sau khi thi giữa kỳ

Lượng đường cô ấy đã sử dụng cho bánh muffin rất vừa vặn

Hãy ngừng đánh trống lúc 1 giờ sáng

Tốt đẹp

Nancy

Người đi bộ

Họ không thể nào đẹp hơn.

Nancy không phải là chính mình sáng hôm đó

Người đi bộ giúp đỡ các bà già qua đường

Mang đến

Khiêu vũ

Hãy nói với người hầu gái trẻ mang chổi lau đến

Cặp đôi đã khiêu vũ suốt đêm

Bình luận