Số người học : 499

Đang Phát ...


Pronouncing the letters G and K - Cách phát âm chữ G và K

Bài học này sẽ bao gồm âm cứng của chữ G. Đối với âm mềm của chữ G, xin vui lòng tham khảo bài học chữ CH và J.

Hướng dẫn: Phần sau của lưỡi nên di chuyển lên hướng về phía sau của miệng và hơi chạm vào nó khi âm thanh được tạo ra.

Dưới đây là một số từ và câu để giúp bạn nghe xem chúng được phát âm như thế nào. Nhấp vào bất kỳ từ hoặc câu nào để nghe âm chính xác.

Ngỗng

Cùng nhau

Tug
Sự kéo mạnh

Con ngỗng to đã bay ra cùng quả bóng golf của tôi

Các khách hàng sẽ không phiền nếu chúng ta trả cùng nhau

Sự kéo mạnh liên tiếp của cô bé cuối cùng cũng đánh thức được người cha

Kelly

Chế tạo, làm ra

Bữa tiệc truyền thống

Bạn tôi Kelly cho biết cô sẽ tới sớm

Tôi đã làm ra các thành phần cho bữa ăn sáng

Tôi không cần phải nướng bất cứ thứ gì cho bữa tiệc truyền thống

Bình luận