Số người học : 488

Đang Phát ...


Pronouncing the letters F and V - Cách phát âm chữ F và V

Hướng dẫn: Cho hàm răng trên tiếp xúc với phần môi dưới và đẩy hơi ra ngoài.

Dưới đây là một số từ và câu để giúp bạn nghe xem chúng được phát âm như thế nào. Nhấp vào bất kỳ từ hoặc câu nào để nghe âm chính xác.

Viễn tưởng

Gây ra

Cười

Mặc dù câu chuyện là viễn tưởng, nhưng những đứa trẻ vẫn sợ

Sự hư hại chiếc xe đã gây ra quá nghiêm trọng để sửa chữa

Tiếng cười của anh ta quá lớn, cả sàn nhà rung lên

Cái bình

Cú phát bóng

Tin

Cái bình này hơn một trăm năm tuổi và rất quan trọng đối với đất nước

Vận động viên bóng chày đã có thời gian khó khăn để phát bóng

Dù bạn có tin hay không, tôi đã chiến thắng

Bình luận