Số người học : 772

Đang Phát ...


Pronouncing the letters B and P - Cách phát âm chữ B và P

Các chữ P và B tương tự nhau.

Hướng dẫn: Khép hai môi lại với nhau và sau đó đẩy hơi từ miệng ra tạo thành âm.

Hai chữ này đều không phải âm mũi.

Dưới đây là một số từ và câu để giúp bạn nghe xem chúng được phát âm như thế nào. Nhấp vào bất kỳ từ hoặc câu nào để nghe âm chính xác.

Biên giới

Bóng chày

Bất thường

Cầu thủ bóng chày bị thương khi anh ta đánh bóng

Lính tuần tra biên giới đã được trao giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất

Các mô bất thường đang được kiểm tra cẩn thận

Bức tranh

Kháng cáo, khiếu nại

Trôi đi, mất hiệu lực, sự nhầm lẫn

Bức tranh đã bị đánh cắp là một tác phẩm nghệ thuật quý giá

Luật sư nóng tính đi khiếu nại trường hợp của mình

Sự trôi qua của thời gian khiến anh cắn môi

Bình luận