Số người học : 831

Đang Phát ...


You should + (verb)

Ở đây, bạn đang gợi ý rằng một nhiệm vụ hoặc trách nhiệm cần được diễn ra bây giờ hoặc trong tương lai gần.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn nên đi ngủ sớm.
Bạn nên làm bài tập về nhà trước khi ra ngoài.
Bạn nên thay đèn trước của xe.
Bạn nên đề nghị tăng lương.
Bạn nên bỏ thuốc lá.
Bạn nên cười nhiều hơn.
Bạn nên lái xe chậm lại ở trong khu vực lân cận.
Bạn nên nói chuyện với anh ấy về nó.
Bạn nên huẩn luyện con chó của bạn.
Bạn nên tin những gì họ nói.

Bình luận