Số người học : 867

Đang Phát ...


You seem + (adjective)

Khi sử dụng "you seem", bạn đang đề cập đến người bạn nói tới và thể hiện là họ để lại ấn tượng hoặc nhìn như thế nào.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn có vẻ chán nản.
Bạn có vẻ không hài lòng với kết quả.
Bạn có vẻ háo hức để bắt đầu.
Bạn có vẻ dễ dàng hòa hợp.
Bạn có vẻ phấn khỏi khi nghe được tin tốt lành.
Bạn có vẻ sâu sắc trong tình yêu.
Bạn có vẻ sợ tàu lượn.
Bạn có vẻ bối rối về các quy tắc của trò chơi.
Bạn có vẻ hổ thẹn về những gì đã xảy ra.
Bạn có vẻ quả quyết với sự lựa chọn của mình.

Bình luận