Số người học : 1106

Đang Phát ...


You'd better + (verb)

"You'd" là dạng viết tắt của "you had" hoặc "you would". Bạn đang đưa ra gợi ý cho ai đó làm một việc cụ thể nào đó.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn nên tập thể dục.
Bạn nên giúp đỡ.
Bạn nên mời anh trai.
Bạn nên gây ấn tượng với các thẩm phán.
Bạn nên lắng nghe bố mẹ.
Bạn không nên về nhà trễ.
Bạn nên hi vọng điều tốt nhất.
Bạn nên thay đổi thái độ của mình.
Bạn giỏi việc giảng dạy.
Bạn làm toán giỏi.

Bình luận