Số người học : 768

Đang Phát ...


Why don't we + (verb)

"Don't" là dạng viết tắt của "do not". Khi sử dụng "why", bạn đang hỏi một câu hỏi mà bao gồm cả bạn và người bạn đang nói chuyện cùng.

Đây là một vài ví dụ:

Tại sao chúng ta không đi chơi bowling nhỉ?
Tại sao chúng ta không hái một vài bông hoa tươi?
Tại sao chúng ta không chơi trò chơi cờ vua?
Tại sao chúng ta không tiết kiệm nhiều tiền hơn?
Tại sao chúng ta không ghi nhớ nơi này?
Tại sao chúng ta không kiểm tra nó trước khi sử dụng nhỉ?
Tại sao chúng ta không thử và làm lại nhỉ?
Tại sao chúng ta không công khai trực tuyến kết quả của chúng ta lên nhỉ?
Tại sao chúng ta không thu thập nhiều củi hơn nhỉ?
Tại sao chúng ta không kiếm nhiều tiền hơn?

Bình luận