Số người học : 862

Đang Phát ...


That's why + (subject + verb)

"That's" là dạng thu gọn của "that is". Ở đây, bạn đang nói cho ai đó "bởi vì điều này" hoặc "do đó".

Đây là một vài ví dụ:

Đó là lý do tại sao mọi người ngưỡng mộ bạn
Đó là lý do tại sao cô ấy nhìn vui vẻ
Đó là lý do tại sao trẻ em bò trước khi chúng có thể đi
Đó là lý do tại sao Pam khóc khi xem những bộ phim buồn
Đó là lý do tại sao bạn không hiểu
Đó là lý do tại sao bạn giúp đỡ người khác khi cần
Đó là lý do tại sao bạn cố gắng và tham gia cùng mọi người
Đó là lý do tại saobạn khóa cửa trước khi rời khỏi nhà
Đó là lý do tại sao cô ấy cười khi bạn đi bộ cùng
Đó là lý do tại sao bạn sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp

Bình luận