Số người học : 750

Đang Phát ...


Let's not + (verb)

Từ "let's" được tạo ra từ "let us". Ở đây, bạn đang đề nghị một việc nào đó không diễn ra ở thời điểm hiện tại hoặc việc đang xảy ra cần được quản lý hay cắt giảm.

Đây là một vài ví dụ:

Chúng ta đừng thảo luận điều này bây giờ
Chúng ta đừng ở đây quá lâu
Chúng ta đừng dừng lại ở bất cứ chỗ nào trên đường
Chúng ta đừng giận nhau nữa
Chúng ta đừng can thiệp vào việc kinh doanh của mọi người
Chúng ta đừng quá vui mừng
Chúng ta đừng quá lo lắng
Chúng ta đừng ngắt lời khi họ đang nói
Hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn
Hãy để chúng tôi làm điều đó cho bạn

Bình luận