Số người học : 796

Đang Phát ...


It's too bad that

"Too bad" nghĩa là rất tiếc hoặc thật không may. Khi sử dụng nó trong một câu, bạn đang thể hiện sự quan tâm hoặc đáng tiếc cho việc mới xảy ra. Chủ đề được đưa ra thảo luận có thể diễn ra với bạn, với người bạn đang nói chuyện cùng hoặc ai đó hay việc gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Thật tệ là cô ấy đã mất việc.
Thật tệ là bạn phải đi.
Thật tệ là tôi đã tìm hiểu về nó.
Thật tệ là chúng ta sẽ không đến đó đúng giờ.
Thật tệ là tất cả vé của buổi hòa nhạc đã hết.
Thật tệ là trời có thể mưa.
Thật tệ là cô ấy bị thương.
Thật tệ là việc của tôi phải sa thải mọi người.
Thật tệ là bạn không hiểu.

Bình luận