Số người học : 760

Đang Phát ...


It's time to + (verb)

Bạn đang cho ai đó biết rằng việc nào đó cần được thực hiện ngay thời điểm nói.

Đây là một vài ví dụ:

Đến lúc nói lời chào tạm biệt rồi
Đến lúc yêu cầu tăng lương rồi
Đến lúc thu tiền của chúng ta rồi
Đến lúc chúc mừng đội chúng ta rồi
Đến lúc thay đổi đồng hồ rồi
Đến lúc quyết định việc để làm rồi
Đến lúc tự thư giãn rồi
Đến lúc cho tôi biết những gì đang xảy ra rồi
Đến lúc giúp đỡ rồi
Đến lúc tham gia một phòng tập gym rồi

Bình luận