Số người học : 1617

Đang Phát ...


It's my turn to + (verb)

Từ "It's" là dạng viết tắt của "it is". Khi dùng với "my turn", bạn đang nói với ai đó là đã đến lúc thay đổi vị trí hoặc vị trí tập trung vào bạn.

Đây là một vài ví dụ:

Đến lượt tôi đi bộ về nhà.
Đến lượt tôi giặt đồ.
Đến lượt tôi làm việc muộn.
Đến lượt tôi đi vứt rác.
Đến lượt tôi chọn đồ ăn.
Đến lượt tôi trả tiền cho bữa tối.
Đến lượt tôi tung xúc xắc.
Đến lượt tôi đưa ra câu trả lời.
Đến lượt tôi cố gắng và chơi game.
Đến lượt tôi cố gắng giải quyết vấn đề.

Bình luận