Số người học : 782

Đang Phát ...


It's gonna be + (adjective)

Bạn đang thông báo với ai đó về cái gì đó sẽ như thế nào. Đó có thể là việc bạn đang làm, nhìn thấy hoặc cảm nhận.

Đây là một vài ví dụ:

Nó có vẻ sẽ ngon
Nó có vẻ sẽ dễ dàng
Nó có vẻ sẽ thất vọng
Nó có vẻ sẽ thú vị
Nó có vẻ sẽ kinh tởm

Bạn cũng có thể thêm "he hoặc she" hoặc tên người để miêu tả học có thể phản ứng như thế nào trước việc nào đó.

Đây là một vài ví dụ:

Anh ta có vẻ sẽ gặp khó khăn để giải quyết
Anh ta có vẻ sẽ tuyệt vời ở đó
Cô ấy có vẻ sẽ nguôi ngoai khi nghe điều đó
Cô ấy có vẻ sẽ sợ sau khi xem bộ phim đó
Sally có vẻ sẽ thành công
Mike có vẻ sẽ gắt gỏng sau khi tôi nói với anh ấy

Bình luận