Số người học : 745

Đang Phát ...


It looks like + (noun)

Bạn có thể đang miêu tả cái gì đó trông giống như thế nào, dường như là bởi hình thức của nó.

Đây là một vài ví dụ:

Nó trông như một quả bóng
Nó trông như một con sứa
Nó trông như một quả chuối
Nó trông như một con cá
Bạn cũng có thể sử dụng "it looks like" để miêu tả cái gì đó có thể xảy ra ở tương lai.

Đây là một vài ví dụ:

Có vẻ trời sắp mưa
Có vẻ nó sẽ hài hước
Có vẻ đây sẽ là một ngày dài

Bạn cũng có thể sử dụng nó để miêu tả việc gì đó ở thời hiện tại.

Đây là một vài ví dụ:

Dường như họ đang rời đi
Hình như anh ấy vẫy chúng ta
Hình như cô ấy bị lạc
Hình như họ đang đua

Bình luận