Số người học : 1256

Đang Phát ...


I would like to + (verb)

Câu này để ai đó biết rằng bạn đang quan tâm làm gì. Đó có thể là một hành động thể chất, tinh thần hoặc lời nói.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi thích trả lời câu hỏi đó
Tôi thích tham dự cuộc thi nấu ăn
Tôi thích tự giảng giải
Tôi thích mời bạn hơn
Tôi thích thực hành
Tôi thích trở thành một bác sỹ
Tôi thích gặp bạn thường xuyên hơn
Tôi thích cảm ơn bạn
Tôi thích học hỏi từ những động vật
Tôi thích gặp Tổng thống

Bình luận