Số người học : 836

Đang Phát ...


I wish I could + (verb)

Bạn đang thể hiện mong muốn làm việc gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi ước tôi có thể hát hay hơn.
Tôi ước tôi có thể giải quyết cuộc cãi vã.
Tôi ước tôi có thể đi thuyền vòng quanh thế giới.
Tôi ước tôi có thể giữ bình tĩnh trong suốt tất cả những điều này.
Tôi ước tôi có thể nhớ tên anh ấy.
Tôi ước tôi có thể thay thế chiếc xe cũ bằng chiếc xe mới.
Tôi ước tôi có thể chơi ở bên ngoài.
Tôi ước tôi có thể đi chơi game cùng bạn.
Tôi ước tôi có thể viết hay hơn.
Tôi ước tôi có thể làm chủ việc kinh doanh riêng.

Bình luận