Số người học : 2334

Đang Phát ...


I was about to + (verb)


Khi nói "I was about to", bạn đang thông báo cho ai đó rằng bạn đã định làm một việc gì, nhưng sự kiện khác ngăn cản bạn làm việc đó. Nó tương tự như câu "I am about to" nhưng sự khác biệt là bạn sẽ không làm điều đó nữa. Vì bạn không làm điều đó nữa, nên nó trở thành một sự kiện trong quá khứ. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng "was" thay vì dùng "am".

Đây là một cuộc hội thoại ví dụ để giúp bạn hiểu hơn:

A: Chào Mike. Tôi cần nhờ anh một việc.
B: Chào Bob. Anh cần gì?
A: Anh có thể lái xe đưa tôi đến cửa hàng tiện ích không? Xe của tôi đang trong cửa hàng và chúng tôi thực sự cần có sữa.
B: Chắc chắn rồi. Tôi có thể làm điều đó.
A: Anh có đang làm dở việc gì không? Tôi không muốn làm phiền anh.
B: Tôi đã định xem một bộ phim, nhưng để sau cũng được.

Trong trường hợp này, anh ta không thể nói "I am about to watch a movie" (tôi định xem phim) được, bởi vì anh ấy sẽ không được xem phim nữa, mà anh ấy đã lái xe chở bạn của mình. Bạn sử dụng "I was about to" khi bạn sẽ không thể làm một việc gì đó ngay lập tức vì một số sự việc khác.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đã định ra ngoài
Tôi đã định đi ăn tối
Tôi đã định đi ngủ
Tôi đã định đi làm
Tôi đã định nói điều tương tự
Tôi đã định gọi bạn
Tôi đã định gửi email cho bạn
Tôi đã định cắt cỏ
Tôi đã định gọi cho chúng ta vài đồ uống
Tôi đã định xem TV
Bình luận