Số người học : 1293

Đang Phát ...

I've decided to + (verb)

"I've" là dạng thu gọn của "I have" và chứa từ "decided", bạn đang nói rằng bạn đã đưa ra một quyết định hoặc đi tới kết luận cuối cùng.

Đây là một vài ví dụ:
 

Tôi đã quyết định chấp nhận công việc đó
Tôi đã quyết định hoàn thành bằng cấp của mình
Tôi đã quyết định thay đổi những thói quen xấu của mình
Tôi đã quyết định gia hạn thẻ thành viên tập gym
Tôi đã quyết định nộp đơn vào một câu lạc bộ cờ vua
Tôi đã quyết định bàn giao những trách nhiệm của mình
Tôi đã quyết định giúp bạn di chuyển
Tôi đã quyết định phỏng vấn công việc đó
Tôi đã quyết định tăng khối lượng công việc của mình
Tôi đã quyết định quản lý cửa hàng

 

Bình luận