Số người học : 2072

Đang Phát ...


I used to + (verb)

"Used to" thể hiện việc nào đó đã được làm trong quá khứ và bây giờ không làm thường xuyên nữa.

Đây là một vài câu ví dụ:

Tôi đã từng phát triển nhiều website
Tôi đã từng chạy bộ hàng ngày
Tôi đã từng vẽ
Tôi đã từng hút thuốc
Tôi đã từng làm việc tại nhà
Tôi đã từng sống ở California
Tôi đã từng đi biển hàng ngày
Tôi đã từng hát ở một dàn hợp xướng
Tôi đã từng thích rau
Tôi đã từng bắt đầu công việc lúc 6 giờ

Bình luận