Số người học : 2958

Đang Phát ...


I'm + (verb)

"I'm" là dạng thu gọn của "I am". Bằng cách thêm động từ phía sau "I'm" giúp bạn thể hiện một hành động hoặc sự bất thường của bản thân.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang ăn trưa.
Tôi đang đánh răng.
Tôi đang sợ.
Tôi đang lái xe đi làm.
Tôi đang khóc.
Tôi đang soạn email.
Tôi đang nấu bữa tối.
Tôi đang trải tóc.
Tôi đang treo bức tranh.
Tôi đang đánh văn bản.
Tôi đang nhảy múa.
Tôi đang chú ý tới công việc.
Tôi đang luyện tập.
Tôi đang buồn.
Tôi đang học.

Bình luận