Số người học : 2909

Đang Phát ...


I'm trying + (verb)

"I am trying" nhằm thông báo cho mọi người là bạn đang nỗ lực để hoàn thành mọi việc bằng cách sử dụng cả sức mạnh cơ thể và sức mạnh tinh thần. Với việc thêm một động từ phía sau "I'm trying", bạn đang chỉ ra được chính xác việc bạn đang cố gắng làm là gì.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang cố gắng tìm một công việc.
Tôi đang cố gắng gọi cho gia đình tôi.
Tôi đang cố gắng thưởng thức bữa tối.
Tôi đang cố gắng tự rèn luyện.
Tôi đang cố gắng tự mình giải thích.
Tôi đang cố gắng thử món ăn mới.
Tôi đang cố gắng ăn uống điều độ.
Tôi đang cố gắng để hiểu.

Bạn cũng có thể nghe thấy từ "trying" được sử dụng để diễn tả cảm xúc của ai đó. Trong trường hợp này, nó thể hiện sự căng thẳng và đau buồn.

Đây là những ví dụ:

Học một điều mới có thể mang lại căng thẳng cho bạn.
Marathon đã làm tôi kiệt sức.

Bình luận