Số người học : 1052

Đang Phát ...


I'm thinking of + (verb-ing)

"Thinking" dùng để chỉ một quá trình suy nghĩ, hình thành một ý kiến hay đánh giá. Khi bày tỏ "I am thinking of", bạn đang để ai đó biết những suy nghĩ cá nhân của bạn.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang nghĩ về việc xem bộ phim mới.
Tôi đang nghĩ về việc quay lại kỳ nghỉ của mình.
Tôi đang nghĩ về việc tuân theo chế độ ăn tốt cho sức khỏe.
Tôi đang nghĩ về việc phát tờ rơi về việc kinh doanh của chúng ta.
Tôi đang nghĩ về việc tăng khối lượng công việc lên.
Tôi đang nghĩ về việc tự giới thiệu bản thân với anh ấy.
Tôi đang nghĩ về việc tung ra một website mới.
Tôi đang nghĩ về việc chuyển đến một thành phố mới.
Tôi đang nghĩ về việc đề bạt cô ấy một vị trí.
Tôi đang nghĩ về việc mở một cửa hàng.

Bình luận