Số người học : 1014

Đang Phát ...


I'm sorry to + (verb)

Bạn dùng "sorry to" nhằm bày tỏ sự cảm thông hay nuối tiếc.

Đây là một số ví dụ:

Tôi rất tiếc đã đến muộn.
Tôi rất tiếc khi nghe thấy bệnh tình của mẹ bạn.
Tôi rất tiếc đã làm tốn thời gian của bạn.
Tôi rất tiếc khiến bạn cảm thấy buồn.
Tôi rất tiếc khiến bạn hoảng sợ.
Tôi rất tiếc đã không đồng ý với quyết định của bạn.
Tôi rất tiếc vì gọi quá muộn.
Tôi rất tiếc phải thừa nhận những việc tôi đã làm.
Tôi rất tiếc phải kết thúc mối quan hệ này.

Bình luận