Số người học : 1261

Đang Phát ...


I'm not sure if (subject + verb)

"I'm not sure" thể hiện cảm giác không chắc chắn hoặc thiếu tự tin vào một vấn đề cụ thể nào đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không chắc rằng họ sẽ cho tôi một công việc.
Tôi không chắc rằng cô ấy sẽ gọi lại cho tôi.
Tôi không chắc rằng vợ của tôi sẽ hiểu.
Tôi không chắc rằng chúng ta sẽ ra ngoài tối nay.
Tôi không chắc rằng tôi hiểu câu hỏi của bạn.
Tôi không chắc rằng tôi có thể giải quyết nó.
Tôi không chắc rằng nó sẽ xảy ra.
Tôi không chắc rằng nó sẽ có vấn đề.
Tôi không chắc rằng mẹ của tôi sẽ chú ý.
Tôi không chắc rằng họ sẽ cho phép chúng ta đậu xe ở đó.

Bình luận