Số người học : 953

Đang Phát ...


I'm having a hard time + (verb-ing)  

Bằng cách nói bạn đang có một khoảng thời gian khó khăn, bạn đang để ai đó biết rằng bạn gặp khó khăn với việc nào đó. Đó có thể là về thể chất hoặc tinh thần; và điều đó có thể vượt qua nhờ nỗ lực.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để viết.
Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để hiểu bạn.
Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để trả lời câu hỏi của bạn.
Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để tải những bài hát về iPod của tôi.
Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để đồng ý với các điều khoản.


Với cách thêm trạng từ, bạn có thể biểu lộ chi tiết hơn về mức độ khó khăn của bạn như thế nào.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang có một khoảng thời gian thật sự khó khăn để tin bạn.
Tôi đang có một khoảng thời gian​ thật sự khó khăn trong cuộc sống của tôi.
Tôi đang có một khoảng thời gian rất khó khăn​ để tìm một công việc.
Tôi đang có một khoảng thời gian​ rất khó khăn​ để tìm phụ kiện cho xe.
Bình luận