Số người học : 2986

Đang Phát ...


I'm good at

Một lần nữa, "I'm" được sử dụng ở đây chính là "I am". "Good at" nhằm thông báo với ai đó rằng bạn giỏi và đang thoải mái làm gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi giỏi vẽ.
Tôi giỏi chơi video game.
Tôi giỏi bơi lội.
Tôi giỏi lái xe.
Tôi giỏi đọc.
Tôi giỏi thể thao.
Tôi giỏi viết.
Tôi giỏi Toán.
Tôi giỏi múa.
Tôi giỏi cờ vua.

Bình luận