Số người học : 2370

Đang Phát ...


I'm gonna + (verb)

Từ "gonna" không đúng ngữ pháp. Từ tương đương đúng ngữ pháp là "going to". Khi sử dụng từ "gonna", bạn đang nói với ai đó về việc bạn đnag dự định làm thời điểm đó hoặc trong tương lai gần.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi sẽ có vài tách cà phê.
Tôi sẽ đi làm.
Tôi sẽ ăn chút bánh.
Tôi sẽ gửi sơ yếu lí lịch của mình.
Tôi sẽ chạy marathon.
Tôi sẽ mời cô ấy bữa tối.
Tôi sẽ ngừng hút thuốc.
Tôi sẽ giúp đỡ bạn bè mình.
Tôi sẽ tham dự những buổi học bơi.
Tôi sẽ đọc một cuốn sách.

Bình luận