Số người học : 3281

Đang Phát ...


I'm getting

Khi kết hợp "I am" và "getting", bạn đang nói cho ai đó biết rằng bạn đang sở hữu, bạn bị ảnh hưởng hoặc có kế hoạch tìm kiếm và có được một thứ gì đó đặc biệt.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang trở nên khá hơn.
Tôi đang sẵn sàng để đi ngủ.
Tôi đang bị đau răng.
Tôi đang bị cảm lạnh.
Tôi đang chuẩn bị kết hôn.
Tôi đang mệt.
Tôi giỏi kỹ năng đọc.
Tôi có một chiếc xe mới.
Tôi đang có một công việc.
Tôi có một chú cún yêu.

Bình luận