Số người học : 1378

Đang Phát ...


I'm dying to + (verb)

Khi sử dụng từ "dying" trong câu này, bạn đang đề cập tới việc muốn hoặc mong ước một việc gì đó rất nhiều.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang khao khát thư giãn trên bãi biển.
Tôi đang khao khát hái một vài trái cây tươi.
Tôi đang muốn gọi vài món tráng miệng.
Tôi đang khao khát tìm được một công việc.
Tôi đang khao khát chuyển đến một ngôi nhà to hơn.
Tôi đang muốn nhìn vào tất cả các việc bạn đã hoàn thành.
Tôi đang muốn biết nhiều hơn về bạn.
Tôi đang muốn giới thiệu bạn với gia đình tôi.
Tôi đang khao khát mở rộng việc kinh doanh.
Tôi đang khao khát kiểm tra điểm thi của mình.

Bình luận