Số người học : 931

Đang Phát ...


I'll help you + (verb)

Câu này để bạn thông báo với ai đó rằng bạn đang sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ. Việc này có thể gồm cả thể chất và tinh thần, như giúp ai đó "suy nghĩ" hoặc "ghi nhớ" việc gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi sẽ giúp bạn nấu bữa tối hôm nay.
Tôi sẽ giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn cho quỹ từ thiện của bạn.
Tôi sẽ giúp bạn đăng ký lớp học online.
Tôi sẽ giúp bạn chuyển đến nhà mới.
Tôi sẽ giúp bạn ngăn chặn việc đó xảy ra lần nữa.
Tôi sẽ giúp bạn đỗ xe.
Tôi sẽ giúp bạn cung cấp thông tin bạn cần.
Tôi sẽ giúp bạn nhận ra tiềm năng của bạn.
Tôi sẽ giúp bạn bỏ thuốc.
Tôi sẽ giúp bạn mua đồ ở hàng tạp hóa.

Bình luận