Số người học : 1641

Đang Phát ...


I gotta + (verb)

"I gotta" sai ngữ pháp. Nó được dùng nhiều hơn ở dạng nói. Nếu bạn muốn nói câu này đúng ngữ pháp, nó tương đương với "I have got to" hoặc "I've got to". Ở dạng nói, "got to" được thu gọn thành "gotta" và từ "have" được lược bỏ.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi phải quản lý tiền của mình
Tôi phải tuân thủ luật pháp
Tôi phải chuyển tới ngôi nàh lớn hơn
Tôi phải gây ấn tượng với ông chủ
Tôi phải đánh răng

Bằng cách thêm từ "have", bạn có thể thay đổi là việc bạn đang nhắc tới cần được làm trong tương lai gần.

Đây là một vài câ ví dụ:

Tôi phải đi làm đúng giờ
Tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn ở trường
Tôi phải nói với vợ mình là tôi sẽ tới trễ
Tôi phải học luật nhiều hơn
Tôi phải dọn nhà trong hôm nay

Bình luận