Số người học : 1166

Đang Phát ...


I feel like + (verb-ing)

Ở đây, bạn đang bày tỏ với ai đó rằng bạn thích làm gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi cảm thấy thích đi đạp xe
Tôi cảm thấy thích đi ra biển
Tôi cảm thấy thích có một bữa ăn nhẹ
Tôi cảm thấy thích nói chuyện
Tôi cảm thấy thích khiêu vũ
Tôi cảm thấy thích có bạn bè tới nhà chơi
Tôi cảm thấy thích xem TV

Bằng cách thêm từ "don't" hay "do not", bạn có thể thay đổi điều bạn đang nói tới để bày tỏ việc bạn không thích hay bạn không quan tâm đến.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi cảm thấy không thích rời đi
Tôi cảm thấy không muốn giải thích
Tôi cảm thấy không thích đi ngủ
Tôi cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới nó
Tôi cảm thấy không thích chúng ta đi đúng chỉ dẫn

Bình luận