Số người học : 942

Đang Phát ...


I don't know what to + (verb)

Bạn đang để ai đó biết rằng bạn không chắc chắn về cái đang được hỏi. Bạn cũng có thể không có kiến thức hay ý kiến trong một chủ đề.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không biết ăn gì tối nay.
Tôi không biết mua quà gì tặng sinh nhật bạn.
Tôi không biết nói gì.
Tôi không biết làm gì lúc rảnh.
Tôi không biết làm gì trong kỳ nghỉ.
Tôi không biết làm gì để bạn vui.
Tôi không biết làm gì để bạn hiểu.
Tôi không biết nghĩ gì.
Tôi không biết làm gì để ngăn chặn điều này.
Tôi không biết đặt gì.

Bình luận