Số người học : 1382

Đang Phát ...


I'd rather + (verb)

"I'd" là dạng viết tắt của "I had" hoặc "I would".

Khi sử dụng nó với từ "rather", bạn đang gợi ý là bạn thích làm gì hoặc thích cái gì hơn cái gì.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi thích nói chuyện này sau.
Tôi thích ăn ở nhà hơn là ăn đồ ăn nhanh.
Tôi thích trượt tuyết hơn trượt ván tuyết.
Tôi thích ở lại muộn hơn là phải đến vào sớm mai.
Tôi thích tự xử lý vấn đề của bản thân mình.
Tôi thích về nhà hơn ở ngoài quá muộn.
Tôi thích lắng nghe cha mẹ tôi, hoặc là sẽ gặp rắc rối.
Tôi thích tập thể dục hơn là ngồi trên chiếc ghế dài cả ngày.
Tôi thích hoàn thành nhiệm vụ của tôi sớm.
Tôi thích biết được câu trả lời.

Bình luận