Số người học : 1161

Đang Phát ...


I can't help + (verb-ing)

Từ "can't" là dạng viết tắt của "cannot". Kết hợp với từ "help", bạn đang nhắc đến việc mà bạn không thể kiểm soát hoặc có thời gian khó khăn để hiểu được. Đó có thể là một hành động thể chất hoặc tinh thần.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không thể không nghĩ đến nó
Tôi không thể không mua sắm quá nhiều
Tôi không thể không làm việc tất cả thời gian
Tôi không thể không cười khi gặp cô ấy
Tôi không thể không ăn quá nhiều
Tôi không thể không yêu bạn
Tôi không thể không cắn móng tay khi lo lắng
Tôi không thể không hút thuốc khi tôi đang nhậu
Tôi không thể không cảm thấy buồn
Tôi không thể không nhớ những việc bạn đã làm

Bình luận