Số người học : 1285

Đang Phát ...


How often do you

Khi hỏi câu hỏi này, bạn đang muốn biết mức độ thường xuyên ai đó làm một việc cụ thể như thế nào.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn thường xuyên tập thể dục như thế nào?
Bạn thường xuyên thay đổi mật khẩu của bạn như thế nào?
Bạn thường xuyên giúp đỡ mọi người ở trường như thế nào?
Bạn thường xuyên nghe máy MP3 của bạn như thế nào?
Bạn thường xuyên cần đi gặp nha sỹ như thế nào?
Bạn thường xuyên nhận được tạp chí qua mail như thế nào?
Bạn thường xuyên báo cáo với giám sát của bạn như thế nào?
Bạn thường xuyên khởi động trước khi tập thể dục như thế nào?
Bạn thường xuyên nói chuyện với bố mẹ bạn như thế nào?
Bạn thường xuyên đi du lịch như thế nào?

Bình luận