Số người học : 845

Đang Phát ...


How much does it cost to + (verb)

Đơn giản bạn đang hỏi bạn cần trả bao nhiêu để làm gì đó.

Đây là một số ví dụ:

Chi phí để bay tới châu Âu là bao nhiêu?
Chi phí để sở hữu một ngôi nhà là bao nhiêu?
Chi phí để chơi một vòng golf là bao nhiêu?
Chi phí để tham gia phòng tập gym là bao nhiêu?
Chi phí để sửa xe của tôi là bao nhiêu?
Chi phí để nói chuyện khoảng cách xa là bao nhiêu?
Chi phí để chạy website là bao nhiêu?
Chi phí để rửa xe của tôi là bao nhiêu?
Chi phí để thuê một chiếc ô tô là bao nhiêu?
Chi phí để đi xem phim là bao nhiêu?

Bình luận