Số người học : 1012

Đang Phát ...


Here's to + (noun)

"Here's to" được sử dụng để kỉ niệm hoặc xác định một người, một địa điểm hay một việc gì đó có ý nghĩa. Nó thường được sử dụng trong khi nâng cốc với ai đó ở bữa tối hoặc báo hiệu cho ai đó, việc gì đó sao một sự kiện.

Đây là một vài ví dụ:

Chúc mừng mùa đông.
Chúc mừng đám cưới của bạn.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng những người bạn tuyệt vời.
Chúc mừng bắt đầu một câu việc mới.
Chúc mừng người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Chúc mừng bạn.
Chúc mừng hạnh phúc.
Chúc mừng một ngày tuyệt vời.
Chúc mừng những kỉ niệm đẹp.

Bình luận