Số người học : 885

Đang Phát ...


Can I get + (noun)

Cụm từ "Can I get" có thể được sử dụng theo hai cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó như một câu hỏi.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi có thể có một ly nước được không?
Tôi có thể có một con chó không?
Tôi có thể có bữa trưa không?
Tôi có thể có đường trong cà phê không?
Tôi có thể có bắp rang bơ ở rạp chiếu phim không?

Bạn cũng có thể sử dụng nó khi đề nghị giúp đỡ ai đó hoặc làm gì đó cho họ.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi có thể mời bạn một cốc khác không?
Tôi có thể giúp bạn chuyển nó không?
Tôi có thể gợi ý một nơi ăn ngon không?
Tôi có thể đưa bạn về nhà không?
Tôi có thể giúp bạn hoàn thành dự án không?

Bình luận