Số người học : 9051

Đang Phát ...


I'm

"I'm" là viết tắt của "I AM". Nó được sử dụng kết hợp với các từ khác để nói cho ai đó biết về bản thân bạn hoặc miêu tả việc bạn đang làm.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang rất mệt mỏi.
Tôi đang mơ hồ.
Tôi hạnh phúc.
Tôi 23 tuổi.
Tôi đói.
Tôi nhút nhát.
Tôi hào hứng.
Tôi tan làm.
Tôi khát.
Tôi đến từ Seattle.

Bạn cũng có thể thêm những từ miêu tả cùng với "I'm" như:

Tôi thực sự mệt mỏi.
Tôi rất hạnh phúc.
Tôi đói khủng khiếp.
Tôi cực kỳ hào hứng.
Tôi rất nhút nhát.

Bình luận