Số người học : 810

Đang Phát ...


Are you trying to + (verb)

Bạn đang hỏi ai đó xem họ đang cố gắng làm gì. Điều này có thể là thể chất hoặc tinh thần.

Đây là một vài ví dụ:
 

Có phải bạn đang cố gắng phớt lờ tôi?
Có phải bạn đang cố gắng quản lý tiền của bạn?
Có phải bạn đang cố gắng ghi nhớ bài hát đó?
Có phải bạn đang cố gắng đưa ra sự giúp đỡ?
Có phải bạn đang cố gắng tạo chương trình cho chiếc điện thoại mới của bạn?
Có phải bạn đang cố gắng giả vờ như chưa có gì xảy ra?
Có phải bạn đang cố gắng giữ bình tĩnh?
Có phải bạn đang cố gắng nhớ tên của cô ấy?
Có phải bạn đang cố gắng suy nghĩ về quá khứ?
Có phải bạn đang cố gắng thay đổi các chuyến bay?

 

Bình luận