Số người học : 821

Đang Phát ...


Are you into + (noun)

Ở đây, bạn đang đặt ra câu hỏi về việc mà họ quan tâm hoặc việc mà họ thích làm.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn có thích bóng đá không?
Bạn có thích thử những việc mới không?
Bạn có thích thử rượu không?
Bạn thích tập thể dục ở nhà hay ở phòng tập?
Bạn có thích phim kinh dị không?
Bạn có thích chơi game không?
Bạn có thích chạy bộ không?
Bạn có thích vẽ không?
Bạn có thích đi du lịch không?
Bạn có thích sửa xe không?

Bình luận