Someone Like You - Adele

Someone Like You - Adele

Lời ca khúc hiển thị tại đây

That you __ a girl


I __ That your dreams __ true.


I didn't __ to you


Why are you so __?


Or __ from the __


But I couldn't __ away, I couldn't __ it.


That for me it isn't __


I'll find __ like you


"Don't forget me," I __
__ it lasts in loveYou __ how the time flies


It was the time of __ lives


In a summer __


Of our glory days


THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Someone Like You - Adele

Danh mục : Video nhạc
Chuyên ngành : Nghệ thuật
Tag : adele
Bình luận

Building...
containment-season-1-tv-show-trailer-su-ngan-chan-phan-1

Containment: Season 1 Tv...

Sự Ngăn Chặn: Phần 1
940 Trình độ :
the-science-of-goosebumps-and-music-chills

The Science of Goosebumps...

Dù bạn lạnh, sợ hãi h...
636 Trình độ :
your-brain-on-crack-cocaine

Your Brain on Crack Cocai...

Chính xác thì...
660 Trình độ :
amazing-energy-facts-to-blow-your-mind

Amazing Energy Facts To B...

Năng lượng thật là tuy&eci...
672 Trình độ :
set-fire-to-the-rain-adele

Set Fire To The Rain - Ad...

1003 Trình độ :
never-give-up-motivational-minute-26

Never Give Up - Motivatio...

1045 Trình độ :
what-if-humans-disappeared-se-ra-sao-neu-loai-nguoi-bien-mat

What If Humans Disappeare...

Sẽ ra sao nếu loài người biến mất
634 Trình độ :
the-science-of-depression-khoa-hoc-ve-su-phien-muon

The Science of Depression

Sự nghiên cứu khoa học về sự phiền...
833 Trình độ :
i-really-wonder-what-plant-im-growing-charlie-and-lola

I Really Wonder What Plan...

Charlie and Lola là một bộ ấ...
1138 Trình độ :
you-are-coming-home-with-me-charlie-and-lola

You are Coming Home With...

Charlie and Lola là một bộ ấ...
968 Trình độ :
phan-boi-betrayal-yao-si-ting

Betrayal - Yao Si Ting

Phản Bội
1830 Trình độ :
let-her-go-passenger

Let Her Go - Passenger

Let Her Go được sáng tác và trình b...
1693 Trình độ :